Home
      Wat geloven wij
      Wat is een kerkdienst
      Samen zijn
      Geschiedenis
      Foto's
      Preekrooster
      Prekenarchief
      Verenigingen
      Bijbelcursussen
      Kalender
      Contact

Preekrooster

14 januari

's Ochtends 9.30 uur
Leesdienst

Brouwershaven

's Middags/'s Avonds 17.00 uur
Ds. B. Schaaij

Brouwershaven

Collecte: ZOACrecheop aanvraag

21 januari

's Ochtends 9.30 uur
Leesdienst

Brouwershaven

's Middags/'s Avonds 17.00 uur
Leesdienst

Brouwershaven

Collecte: DiaconieCrecheop aanvraag

28 januari

's Ochtends 9.30 uur
Ds. B. Schaaij

Brouwreshaven

's Middags/'s Avonds 17.00 uur
Ds. P.R. Baas em

Vlissingen

Collecte: T.U.Crecheop aanvraag

4 februari

's Ochtends 9.30 uur
Ds. R. Prins

Leek

's Middags/'s Avonds 17.00 uur
Ds. B. Schaaij

Brouwershaven

Collecte: Diaconie Dit KoiningskindCrecheop aanvraag